Šamanska divinacija

Poleg zdravljenja je ena od poglavitnih nalog šamana pridobivanje informacij iz nevsakdanje realnosti, ki posamezniku ali skupnosti pomagajo v njihovih vsakdanjih življenjih. V tradicionalnih šamanskih družbah je bilo od zanesljivosti divinacije lahko odvisno preživetje, šamani so tako na podlagi informacij, ki so jih prejeli od svojih spiritualnih zaveznikov ali v komunikaciji s spiriti nekega področja, svetovali pri izbiri primernih krajev za naselbine, poljedelstvo ali lov.

V današnji družbi šamanska divinacija lahko pomaga posamezniku ali skupnosti pri pridobivaju informacij, ki so pomembne v današnjem času. Lahko gre za pomoč pri večjih življenjskih odločitvah, npr. pri odločitvi za poklicno usmeritev ali pa za iskanje odgovorov na zelo konkretna vprašanja, npr. Kako naj izboljšam odnos s sodelavko? Pri postavljanju vprašanj se izogibamo vprašanjem, ki dajo odgovor da ali ne, pač pa jih raje zastavimo tako, da je odgovor lahko širši: Zakaj …? Kaj …? Kdo …? Kako …? Kam …? Odgovor na klientovo vprašanje, ki ga šaman prejme na šamanskem potovanju v nevsdakdanji realnosti, je navadno vsaj do določene mere simboličen in je namenjen klientu, da ga sam umesti v svoje življenje in raztolmači. Pogosto se odgovor v vsej svoji luči in pomenu na zavestni ravni pokaže postopoma in šele z določene distance, medtem ko na bolj subtilnih ravneh odgovor oziroma informacija začne delovati nemudoma.

Za koga je primerna šamanska divinacija?

Šamanska divinacija je primerna je za vse, ki bi radi odgovore na vprašanja ali razrešitev dileme poiskali na nivoju srca. Pogosto se namreč pri odločanju o stvareh ali iskanju odgovorov zapletemo v mrežo razuma, želja ali projekcij in na neki točki nismo več sposobni ugledati odgovora ali odločitve, ki bi se najbolj ujemala z našim bistvom. Vse šamansko delo se tako za klienta kot za šamana oz. šamanskega izvajalca dogaja na nivoju srca. Šamanski sveti prostor, ki ga odprem pri svojem delu, deluje na srčni nivo klienta in odstre védenja z nivoja srca in duše, ki jih v obliki informacij ali odgovorov prejmem na šamanskem potovanju in jih nato nepristransko predam klientu.

Šamanske divinacije ne izvajam za pridobivanje informacij, če presodim, da bi bilo neetično.

Šamansko delo s sanjami

Šamansko delo s sanjami pomaga pri interpretaciji sanj in predaji pomembnih sporočil ali moči, ki jih sanje nosijo za sanjajočega. Poleg tega šamansko interpretiranje sanj lahko določene sanje, ki se nam dlje časa ponavljajo, vsakič obstanejo na neki točki ali ostajajo odprte in neoprijemljive ter povzročajo nemir, privede do zaključka in pomiritve.

O sanjah

Iz šamanskega vidika je sanjski svet del nevsakdanje resničnosti in v sanjah se pravzaprav gibljemo v sferi duhovnega sveta. Sanje so po šamanskem pojmovanju »poslane« od duhov oz. spiritov in lahko s sabo prinašajo pomembna sporočila ali moči za sanjajočega. Takšne sanje so t.i. vélike sanje, pošljejo pa nam jih naši pomagajoči duhovi in spiritualni zavezniki. Male sanje ne nosijo s sabo večje moči, vseeno pa imajo svoj pomen, ki ga je kot običajno pri komunikaciji s spiritualnim svetom, potrebno izluščiti iz metafor.

Sanje lahko proizvede tudi duša, kot najmočnejši osebni spirit človeka, z namenom, da na zavestno raven sanjajočega prinese določena sporočila, uvide, opozorila. Moraste sanje tako lahko izvirajo iz človekove osebne duše in so način, da nas duša opozori na vidike življenja, ki so zavesti prikriti ali manj dostopni. Po drugi strani so môre lahko posledica vmešavanja drugih trpečih bitij, ki smo jih v sanjah, ko potujemo po sferah nevsakdanje resničnosti, bolj sposobni zaznati. Tako so po šamanskem pojmovanju sanj izredno žive sanje, v katerih smo nekdo drug ali sanjah, ki bi si jih lahko razložili kot spomin na druga življenja, običajno spomini oz. resničnost intruzivnih trpečih bitij.

Za koga je primerno šamansko delo s sanjami?

Šamansko delo s sanjami je primerno za vse, ki jih zanima globlji pomen določenih sanj ali ki bi želeli določen niz sanj privesti do zaključka. Šamansko delo s sanjami je primerno tudi za tiste, ki imajo težave z morastimi sanjami in jih želijo odpraviti.