O šamanizmu

Šamanizem je več kot 40.000 let star sistem praks, ki so jih različne skupnosti uporabljale za namene zdravljenja, divinacije – pridobivanja informacij in za ohranjanje splošnega materialnega in duhovnega blagostanja znotraj neke družbe. V šamanističnem odnosu do sveta je človek neločljiv del narave, v kateri ima vsako bitje, tako živo kot neživo, svojega duha. Šamanizem namreč v svojem dojemanju sveta do njega dostopa tako z materialne kot z duhovne plati ter tako priznava obstoj dveh plati realnosti, ki ju imenujemo vsakdanja in nevsakdanja realnost. Vsakdanja realnost nam je vsak trenutek dostopna preko petih čutov, dostop do nevsakdanje realnosti, v kateri prebivajo duhovi oz. spiriti, pa je možen v spremenjenem stanju zavesti. Tu nastopi vloga šamana, »tistega, ki vidi«, ki je v tradicionalnih šamanskih okoljih predstavljal most med obema realnostma, saj je imel sposobnost vstopa v spremenjeno oziroma šamansko stanje zavesti, v katerem je lahko v nevsakdanji realnosti komuniciral s spiriti in z njihovo pomočjo izvajal zdravljenje ali pa pridobival potrebne informacije za svojo skupnost.
V spremenjeno stanje zavesti ali šamanski trans so šamani tradicionalno vstopali s pomočjo ponavljajočih gibov in petja ob spremljavi bobnanja. V nekaterih šamanskih družbah, ne pa vseh, so za pomoč pri spreminjanju stanja zavesti uporabljali tudi različne psihoaktivne rastline.

Šamanska kozmologija

Večini šamanskih tradicij je skupna delitev sveta na tri ravni, ki jih povezuje os sveta oz. axis mundi, ki jo v vsakdanji realnosti navadno predstavlja določeno drevo ali gora. Te ravni so Zgornji svet, Srednji svet in Spodnji svet (ta delitev vsebinsko ni enaka krščanskim pojmom nebes, vic in pekla). V Srednjem svetu veljajo zemeljski zakoni in v njem prebivamo ljudje, živali, rastline in naši duhovi, prav tako pa tudi duhovi narave: rek, potokov, kamnov in skal, gora, gozdov, jezer …
Šaman za zdravljenje in pridobivanje informacij v spremenjenem stanju zavesti s pomočjo šamanskega potovanja oz. »lêta duše« potuje najpogosteje v Zgornji in Spodnji svet, kjer vlada brezčasje in popolno sočutje, v njem pa domujejo sočutni, vsevedni in vseljubeči spiriti. Za svoje delo šaman sodeluje z naborom svojih stalnih spiritualnih pomočnikov, ki jih ima šaman pod svojim nadzorom. Prav tako ima šaman vedno kontrolo nad svojim stanjem zavesti. Šaman je, tudi ko se nahaja v šamanskem stanju zavesti oz. šamanskem transu, ves čas z eno nogo v vsakdanji realnosti in je z delom svoje zavesti popolnoma prisoten.

Šamansko potovanie

Šamansko potovanje je klasična metoda, ki so jo od nekdaj uporabljali šamani za vstopanje v stik z duhovnim svetom in s pomočjo katerega so pridobivali informacije in razpolagali z duhovnimi močmi za zdravljenje. Gre za prehod v spremenjeno stanje zavesti, v katerem šamanova duša lahko potuje na nivoju nevsakdanje realnosti.
Meni je šamanizem kot način odnosa do sveta blizu in domač, ker krepi občutek in zavedanje o povezanosti z naravo in vsem, kar je del nje. S tem se v človeku samo od sebe rojeva spoštovanje do narave, do sebe in drugih bitij. Šamanizem zame ni religija ali vera, je zgolj orodje za razumevanje sveta, ki deluje izrazito vprid naravnega ravnovesja. Človeku, ki ga prakticira kot šamanski izvajalec ali pride v stik s šamanizmom kot klient, vrača osebno moč, dostojanstvo in odgovornost, ki ne temeljijo na izkoriščanju drugega, pač pa posamezniku omogočajo, da zavzame svoj prostor in živi svojo notranjo resnico, kar je po mojem mnenju človekova rojstna pravica in doživljenjska odgovornost.

Kot oblika naravnega zdravljenja pa je po mojem osebnem doživljanju šamansko zdravljenje močna in hkrati zelo lepa izkušnja, ki jo vsak integrira na zelo individualen način.

Core šamanizem

Core šamanizem oziroma jedrni šamanizem je na podlagi večletnih raziskovanj in lastnih izkušenj z različnimi prvobitnimi šamanizmi razvil ameriški antropolog Michael Harner. Gre za sistem šamanskih znanj in metod, ki je prilagojen ljudem na Zahodu (ki so stik z lastnim šamanizmom v toku zgodovine večinoma izgubili), z namenom, da bi prakticirali šamanizem in šamansko zdravljenje v svojih vsakodnevnih življenjih in z njim pomagali tudi drugim. V njem so zbrani univerzalni in skoraj univerzalni principi različnih šamanizmov, ki se ne opirajo toliko na specifike različnih šamanskih kultur, kot pa na njihove skupne značilnosti in poteze. Poučevanje metod in posredovanje znanj core šamanizma izvaja Foundation for Shamanic studies.

Core šamanizem ljudem, ki ga prakticirajo, omogoča neposreden stik s spitirualnim svetom, védenji in močjo, ki nam je prek tega sveta na voljo. Meni pomembno dejstvo je, da core šamanizem za vstop in delo v spremenjenem stanju zavesti uporablja samo ritem ponavljajočega bobnanja in ne uporablja psihoaktivnih substanc.